Заслон Ботев

Заслон Ботев се намира се в м. Полянката на западния склон на вр. Ботев, на 2210 м н.в. Представлява каменна едноетажна постройка с пристройка. Отоплението е на твърдо гориво, има електричество от от агрегат. Стопанисва се целогодишно, условията за нощувка са добри. Пред заслона има обособено място за бивакуване. Санитарният възел е външен.

Телефон: 0878 197 451

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *