Юрушките скали Previous item Град Котел Next item Делирадевата бука

Юрушките скали

Юрушките скали (Урушки скали)  са природна забалежителност, която представлява красив скален венец. Варовиковите образувания с причудливи форми и внушителни размери се намират на 5 км северно от град Котел и на 2 км от основното трасе на маршрута Ком – Емине. Местността е обявена за защитена територия, защото е местообитание на редки грабливи птици. През 2006 г. тук е поставена клетка за реинтродукция на белоглав лешояд. От най-високата точка на скалния отвес – връх Юрушка стена /820 м н.в./, се разкрива впечатляваща панорама към котловината. В подножието на Юрушките скали се намира друга забележителност – древното скално светилище Талим Таш.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *