Връх Звездец

На 5 км източно от Арабаконашкия проход, на основното било на Етрополската планина на 1655 м се издига връх Звездец. Старото име на върха е Шиндарника. Името му се свързва със съществуваща стара турска крепост със звездовидна форма, която е била разрушена. Върхът е широка затревена поляна, в западната част на която личат останките от окопите от битката през зимата на 1877 г.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *