Връх Исполин

Връх Исполин е най-високият в Шипченската планина – 1524 м. Предишното му име е Коруджа. Разположен е на 4 км югоизточно от географския център на България в м. Узана. От него се открива красива панорамна гледка към високото старопланинско било и паметника на връх Шипка, Казанлъшката котловина и Предбалкана. От тук могат да се видят градовете Габрово и Шипка. Върхът остава южно от маршрута Ком – Емине. Изкачването му от х. Узана е лесно и приятно и отнема около два часа в двете посоки. В близост до Исполин е малко по-ниският връх Чифут – 1442 м.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *