Връх Ботев Previous item Долината на река Тъжа Next item Резерват “Джендема”

Връх Ботев

Ботев е най-високият връх в Стара планина (2376 м). Има широко и заоблено било, което наподобява юмрук, заради което до 29 юни 1942 г. носи името Юмрукчал, след това по повод изкачването му от цар Фердинанд I до 5 януари 1946 е прекръстен на Фердинандов връх. От 1946 до 14 март 1950 – отново е Юмрукчал. От 1950 г. вече се нарича Ботев в чест на големия български поет и революционер от Калофер – Христо Ботев.

Върхът е известен с изключително суровия си климат, а по силните си ветрове е на първо място в България. Това е и едно от местата с най-малко слънчево греене заради гъстите мъгли, които се стелят тук през 305 дни в годината.

На върха са построени военна база, метеорологична, радиорелейна и телевизионна станция. Сигналът от предавателя покрива около 65% от територията на страната. За жалост в резултат на засиленото строителство и полагане на кабелни трасета, възниква проблем с почвената ерозия, което особено добре личи по пътеката от з. Ботев нагоре. Свличащи се земни маси са зарили първите жалони от зимната маркировка.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *