„Светът е книга и тези, които не пътуват, четат само една страница“

Августин Блажени

Изминаването на разстоянието от близо 650 километра от връх Ком до морския бряг може да бъде забавно и интересно преживяване, особено ако се отдели време за посещаване и опознаване на обектите на културното, историческото и природното наследство на Балкана.

Само природното разнообразие, включващо както формациите на неживата природа, така и цялото богатство от растения, животни и гъби е толкова голямо, че един човешки живот не би бил достатъчен за пълното му опознаване. Това, преплетено с уникалното за света културно наслагване още от зората на човешките цивилизации през древността, средните векове и до ден днешен, прави Балкана атрактивен като дестинация не само за пешеходен и велосипеден туризъм, но и за природопознавателен, културен, хоби и семеен туризъм.

Разбира се, за походниците по Ком-Емине би било невъзможно да правят прекалено дълги спирания по различните обекти. Това би нарушило графика на движение, а и не това е целта на похода. Важно е обаче да се познават обектите около маршрута, някои от които са с национално значение и дори са били арена на определящи историята на Европа събития. Други са природни феномени, предоставящи шеметни гледки и забулени в пленяващи легенди, част от застрашения фолклор на България.

В три раздела са представени най-интересните обекти около маршрута съответно за Западна, Източна и Средна Стара планина.

 

Забележителности в Западна Стара планина
Забележителности в Средна Стара планина
Забележителности в Източна Стара планина