Резерват “Царичина” Previous item Връх Юмрука Next item Връх Вежен

Резерват “Царичина”

„Царичина“ – третият по големина резерват в НП „Централен Балкан“ обхваща около 33 кв. км площ. Той е разположен по северните склонове на връх Вежен. Обхваща и водосбора на Болованджика. Обявен е за биосферен резерват на 18 юли 1949, като неговата цел е запазването на единственото находище на бяла мура в Стара планина, както и ценните букови, буково-елови, смърчови и смърчово-беломурови гори и скални местообитания. Заради това е и вписан в програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО.
Името си резерватът получава от огненочервеното цвете омайниче, което местните наричат „царичина“. Растенията тук наброяват над 600 вида, 23 от които са застрашени и за вписани в Червената книга на България.

Билото между Вежен и Ехо е покрито от пасища и високопланински ливади. Преди векове тези територии са били обезлесени от каракачанските пастири. Днес гората постепенно възвръща територията си.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *