Изворите на река Пробойница се намират в стара букова гора на юг от връх Калугерска кукла. Кристално чистата планинска вода извира от сърцето на планината, откъдето стремително се спуска към дълбоката долина. Народните вярвания придават чудодейни и лечебни свойства на водата, извираща под корените на стария бук.

Вследствие на изграждането на вече бившата урановата мина „Балкан“, известна също с името „Пробойница“, долното течение на реката е в недобро състояние. Днес от мината се използват само огромните насипи баластра. Заради недовършването на строежа, близо 600 м подземни галерии и шахти не са използвани никога според предназначението си. През 2015 г. по поречието на Пробойница започва изграждането на малка водноелектрическа централа.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *