ХИЖИТЕ ПО БИЛОТО СТАРА ПЛАНИНА

Туристическите хижи в България са уникални не само със своята топлина и гостоприемство, но и като организация, правен статут и финансиране. По-голямата част то тези обекти, както и туристическите заслони, са построени с доброволния труд и дарения на българските туристи, а днес се стопанисват пряко от подструктурите на БТС или са отдадени под наем на трети лица.

Хижите в България са построени по продължението на туристическите маршрути, а разположението им е стратегически подбрано така, че да са от максимална полза на пешеходния турист. Те се стопанисват от хижари, които в масовия случай живеят в планината и изкарват прехраната си от посрещане на туристи. Основната задача на хижаря е целогодишно да осигурява сушина, топлина и храна на туристите, които често пристигат изморени, мокри или премръзнали. Според правилника за стопанисване на хижите в България, подслон на турист не може да бъде отказван!

Общо в планините на България има 269 хижи и 41 туристически заслона. От тях в Стара планина са разположени 91 хижи и 9 заслона, а на самото старопланинско било или в близост до него – 27 хижи и 5 заслона.

Хижите в Стара планина се отличават със своето гостоприемство и уют. Въпреки че на повечето места липсват път, електричество и дори водата е в ограничено количество, хижарите в Балкана съумяват да посрещат туристите добре и да им осигурят необходимите условия за пълноценен отдих.

За пътуващите по маршрута Ком-Емине от особена важност е възможността за нощувка в топла и спокойна хижа, в която се предлага пълноценна храна както за консумация на място, така и за попълване на запасите. За съжаление не всички хижи по маршрута работят, затова е добре туристите предварително да се информират по телефона за състоянието на обектите. Без предварителна заявка не може да се разчита на свободни места за нощувка и храна!

Представяме пълен списък и контактна информация за работещите и неработещите хижи на билото на Западна, Средна и Източна Стара планина.

Хижите по билото на Западна Стара планина
Хижите по билото на Средна Стара планина
Хижите по билото на Източна Стара планина