Хижа Планински извори

Хижа Планински извори не функционира. Масивната двуетажна постройка е разположена на самото било на 1928 в н.в. между върховете Картала и Тетевенска баба в м. Гьолджука (1928 м.н.в.). Сградата е без оборудване, без прозорци и с примитивни условия за подслон и нощувка в извънредни и бедствени ситуации.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *