„Големия бук“ Previous item "Виканата скала" Next item Природен парк "Българка"

„Големия бук“

„Големия бук“ е природна забележителност по маршрута между ГД „Българка“ и ж.п. гара Кръстец. Намира се в местността „Мъглижка поляна“ на 1100 м н.в. Това вековно буково дърво е на възраст над 500 години с височина 32 м и диаметър 3,7 м., заема площ от 0,1 ха. Расте върху кафява горска почва. Дървото е обявено за природна забележителност на 13 март 1950 г.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *