Гърмящата гора Previous item Пеещите скали Next item Долината на река Тъжа

Гърмящата гора

Над местността Смесите в посока резерват Пеещите скали се разстила стара разредена букова гора. Интересен факт е, че всички дървета в нея са изкривени, разцепени са или са обгорени от падащите върху гората гръмотевици. Вероятно съставът на скалите под дърветата е такъв, че създава условия за безпрепятствено провеждане на електростатичните заряди от атмосферата. В резултат на това по време на буря районът бива обсипван от мълнии. Не е учудващо, че близкостоящите върхове са наречени Гроба, Кръста и др. подобни, получили имената си заради падащите в местността гръмотевици.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *