Червената локва

Червената локва е естествен микроводоем, неправилно наричан езеро. Името му идва от червеникавия цвят на долнотриаските скали, които изграждат билото на Стара планина тук. Намира се в източното подножие на връх Дебели рът (Крушачки връх). Червената локва е един от двата естествени водоема, разположени по старопланинското било. Другият е „Локвата“ под връх Купена, на траверса Добрила-Ботев. Червената локва е добър ориентир за туристи, заблудени в гъстата мъгла по билото.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *