„Виканата скала“ Previous item Гара Кръстец Next item "Големия бук"

„Виканата скала“

„Виканата скала“ се намира в местността Стружната на 100 м северно от горски дом (хижа) Българка. Обявена е за природна забележителност през 1971 г. Това е било едно от любимите места на Иван Вазов. Тук поетът е идвал, за да съзерцава красотата на природата, в последните месеци преди смъртта си. Оттук се открива възхитителна гледка към Предбалкана и Дунавската равнина.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *